“БАГШЛАХУЙ, СУРАЛЦАХУЙН ХӨГЖИЛ, ЧИГ ХАНДЛАГА” СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ